Beleder
BELEDİYELER DERNEĞİ

  0532 204 59 56 - 0542 312 21 13 - 0242 462 10 72
Yükleniyor...
  Ana Sayfa 30'uncu Yılımızda Bazı Seminerlerimiz İletişim
Ana Sayfa
30'uncu Yılımızda
Bazı Seminerlerimiz
İletişim
Seminere Katılım Mevzuatı
Eğitim Konuları
Belediye Başkanları - 2019
 

 Seminere Katılım Mevzuatı

 

Mahalli idareler için, seminerlere katılımda uygulanacak işlemler :

Seminerlere katılım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak bir "HİZMET ALIMI"dır.

Öncelikli olarak yapılması gereken iş, ilgili harcama yetkilisinden onay almaktır. Harcama talimatı (onay belgesi) veya görevlendirme yazısı düzenlenmesi ve harcama yetkilisince imzalanması gerekir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, hizmet satın alınması 22/a, 22/b veya 22/d kapsamında da yapılabilir. Aynı tarihte, aynı eğitim mekanında, aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim semineri düzenlenmesi mümkün olmadığından, bu konuda sizin talebinize uygun olan dernek; size sunduklarıyla özel bir hakka sahip olacağından, eğitim semineri ödemesinin 22/b kapsamında yapılması daha fazla kabul gören bir görüştür.


Seminer Giderinin Önceden Ödenmesi :

Mal veya hizmet alınmadan önce, ödeme yapılması kural olarak mümkün değildir. İstisnası ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35'inci maddesinde yer alan, “…ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir” ifadesiyle ön ödemenin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmıştır.

Uygulamada semineri düzenleyen, dernek ve vakıfların, otel konaklama ve diğer masraflarını seminer öncesinde peşin yapmaları nedeniyle katılımcılardan da önceden ödeme yapılması istenmektedir. Bu nedenle ilgili derneğe, hizmet ifasından önce harcama yetkilisinden onay almak suretiyle ön ödeme yapılabilecek ve yine dernekten alınacak fatura ile de avans hesabı kapatılmış olacaktır.

Ödemelerin Bütçe Tertibi :

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 28'inci maddesi esas alınarak, Analitik Bütçe Sisteminde, Ekonomik Sınıflandırmanın  03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri harcama kaleminden karşılanacaktır.
Ayrıca, eğitime katılan görevliler yol giderlerini, bütçenin geçici görev yolluğu tertibinden 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre idarelerinden alabileceklerdir.


 


                                                               

Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız
Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
Kimler Katılabilir
Fotoğraf Galerisi
 

Belediyeler Derneği - www.beleder.org