Beleder
BELEDİYELER DERNEĞİ

  0532 204 59 56 - 0542 312 21 13 - 0242 462 10 72
Yükleniyor...
  Ana Sayfa 30'uncu Yılımızda Bazı Seminerlerimiz İletişim
Ana Sayfa
30'uncu Yılımızda
Bazı Seminerlerimiz
İletişim
Seminere Katılım Mevzuatı
Eğitim Konuları
Belediye Başkanları - 2019

 

 
Değerli Misafirlerimiz,

Eğitim seminerlerimizi;

782.

  05 - 09

    Kasım

   Antalya

    Limak Limra Otel

   Kemer

783.

  19 - 23

      "

      "

       "     "      "

      "

784.

  26 - 30

      "

      "

       "     "      "

      "

785.

  10 - 14

    Aralık

      "

       "     "      "

      "

786.

  18 - 22

      "

      "

       "     "      "

      "

787.

  20 - 24

      "

   Afyon

   İkbal Termal Otel(TP)

   Merkezbeş gündüz, dört gece "her şey dahil" sistemiyle, yukarıda ismi belirtilen otellerde düzenlemiş bulunuyoruz.

****

Detaylı bilgiler aşağıda takdim edilmiştir.

Seminerlerimizde görüşmek dileği ile saygılar sunarız.


Osman Dikilitaş

 

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, Belediye başkanı ve meclis üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, 657 Devlet Memurları Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 1319 Emlak Vergisi Kanunu, 2560 İSKİ Kanunu, 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Belediye taşınmazlarının satılması ve kiralanması, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları, zabıtanın görev yetki ve sorumlulukları, idari para cezaları, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Kabahatler Kanunu, maaş tahakkukları, intibaklar, dereceler, kamu idaresi hesaplarının Sayıştay’a verilmesi ve DİĞER KOMŞU KANUNLAR İLE İKİNCİL MEVZUATIN SORU – CEVAPLI ANLATIMI.

 

5 - 9 / 19 - 23 / 26 - 30 Kasım 2020
LİMAK LİMRA OTEL Kiriş -Kemer

10 - 14 / 18 - 22 Aralık 2020
LİMAK LİMRA OTEL Kiriş -Kemer

20 - 24 Aralık 2020
İKBAL THERMAL OTEL - Afyon

 
Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız
Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
Kimler Katılabilir
Fotoğraf Galerisi
 

Belediyeler Derneği - www.beleder.org